Historia

Låt mig presentera ACG Gruppen och dess företag.
Vi har funnits i över 100 år och är ett familjeägt tillväxtbolag som via långsiktig och uthållig lönsamhet utvecklar våra befintliga verksamheter och även nya, om de är besläktade med våra kompetensområden. Vårt ägarskap är slitstarkt och ansvarsfullt. Våra dotterbolag är specialiserade för olika branscher och länder och är laddade med energi och kreativitet, kalla det gärna entreprenörskap.

I några av våra dotterbolag har chefer delägarskap. Affärssinnet är viktigt för oss och vi vill skapa förbättringar och mervärde för er kunder samtidigt som vi vill ha roligt på jobbet.

ACG Gruppen är decentraliserad.
Våra dotterbolagschefer är självständiga beslutsfattare och nära er som kunder och leverantörer. Det ger goda beslutsunderlag och korta beslutsvägar.

Vi lyssnar på er och vi är med i era problemlösningar. Vår kunskap och kompetens är också bred genom att vi arbetar i flera olika branscher. Möjligheten att kunna korsbefrukta våra gemensamma kunskaper har varit ett av våra starkaste verktyg. Problemen är ofta de samma i alla företag men lösningarna kan vara specifika och rent bransch- eller landsförutsatta.

Vår samlade kompetens gör det också mycket roligare för oss att samarbeta med er. Det ger kreativiteten en extra gnista. Och framför allt större arbetsglädje. Våra värdeord är gamla och slitna men de gäller än idag. Ordning och Reda, Stil och Ansvar samt Respekt. Vårt mål är Lönsamhet men vi vill också ta ett märkbart Samhällsansvar.

ACG Gruppen AB drivs och ägs av min familj och mig.
Reimar Westerlind

ACG Gruppen startade sin verksamhet 1921