Vår miljöpolicy

ACG Gruppen har en ansvarsfull inställning till produktion och våra processer ingår i vår företags- och designfilosofi. Sedan vårt företag grundades 1921 har vi haft ett starkt fokus på att minimera vår miljöpåverkan i alla processer från design till leverans samtidigt som vi garanterar en bra arbetsmiljö.