ACG Production AB Tillverkning av skyddsutrustning till vård och omsorg. Skyddsrockarna i non-woven material med en skyddsbarriär av plast tillverkas i en process som består av tillskärning, ultraljudssvetsning, vikning och packning. Att starta produktionen på så kort varsel har möjliggjorts med hjälp av ACG Nyström som distribuerar och servar maskiner för textil produktion t.ex skärmaskiner, ultraljudssvetsar och symaskiner. Kompetensen hos ACG Kinna Automatic AB inom automation och industriteknik har också varit viktig vid installation och uppstart.